Stručný životopis plk. let. im memoriam Matěje Tomáše P A T L E J C H A

Více se dozvíte v následujícím článku....

(nar. 19. 12. 1915 ve Lhůtě u Mochtína, † 1. 11. 1940 ve V. Británii)

Matěj T. Patlejch se narodil manželům Janu a Františce Patlejchovým jako nejmladší ze šesti dětí. Obecnou školu absolvoval v Mochtíně, měšťanku a poté Hospodářskou školu studoval v Klatovech, kam dojížděl v zimě i v létě na kole. V roce 1935 se po maturitě v červenci při dobrovolném odvodu přihlásil na vojnu k 84. letce 5. let. pluku. Jako student musel často pomáhat v domácím hospodářství a jeho velkou láskou byl zpěv a velice hezky hrál na housle, na které se jezdil učit hrát do Klatov. Jeho oblíbenou písní byla »Akáty bílé, žaluji vám«. Velmi rád jezdil na koních, které měl jeho otec.

V Prostějově absolvoval Školu záložních důstojníků jako letec-pozorovatel. V roce 1936 sloužil v Olomouci u 63. letky 2. let. pluku v hodnosti četaře. Dne 4. září téhož roku nastoupil do Vojenské akademie v Hranicích na Moravě, kterou ukončil 29. srpna 1937 v hodnosti poručíka. Zde si velice oblíbil slavný letecký pochod »Vám, letci vám«. Až do 2. 7. 1938 se podroboval vojenskému stíhacímu výcviku v Prostějově. Následovala služba u 1. let. pluku T. G. M. na letišti v pražských Kbelích, kde až do německé okupace dne 15. března 1939 nalétal 240 hodin.

Tak jako mnozí byl nucen opustit řady letců, proto se 24. června rozloučil s rodinou a čtyři dny nato ilegálně překročil hranice do Polska. Dne 11. 7. se přihlásil na Čs. konzulátu v Krakově a z přístavu ve Gdyni přeplul do francouzského Le Havru. Na letecké základně v Chartres byl přeškolen na francouzské letouny a prošel leteckými základnami Cazaux, Tours a dne 14. 6. 1940 byl zařazen k čs. letecké skupině v Bordeaux, kde nalétal dalších 40 hodin.

Dne 19. června 1940 odplul do anglického Falmouthu. Následoval tábor čs. armády v Cholmondeley a letecká báze v Cosfordu. Dne 12. 6. 1940 byl přijat do RAF v hodnosti P/O (Pilot Officer – poručík).

Následovalo zařazení k 56. Operational Training Unit v Sutton Bridge v hrabství Lincolnshire, kde byl přeškolen na stíhací letou Hawker Hurricane MK. I. a prodělal všechny fáze výcviku včetně nízkých a výškových letů, vzdušné střelby i akrobacie. V den vzniku ČSR (28. 10. 1940), který se u našich jednotek v zahraničí slavil, byl povýšen na nadporučíka letectva.

Dne 1. listopadu 1940 odstartoval odpoledne na svém hurricanu s číslem »L 1851« k výškovému letu v přilehlém prostoru základny. V 16,00 hodin s ním řídící věž ztratila kontakt a po usilovném pátrání byly trosky jeho stíhačky nalezeny u Tydd Saint Mary. Příčinou havárie byla zřejmě porucha kyslíkového přístroje. Ostatky M. T. Patlejcha byly pietně uloženy dne 6. 11. 1940 na hřbitově Saint Metthew u městečka Sutton Bridge.

Toto malé městečko ležící v severovýchodní Anglii mělo během 2. sv. války velký význam, neboť se zde na britské stíhací letouny přeškolilo několik letců Západočeského aeroklubu. Ve starém, dobře udržovaném kostele sv. Matěje je vedle hlavního oltáře vlevo také oltář RAF, za nímž visí deska se jmény letců, kteří zde zahynuli a navždy odpočívají na hřbitově vedle kostela v hrabství Lincolnshire. Jsou zde uloženi letci celkem devíti národností.


 Vyznamenání:

            1 x    čs. válečná medaile
            1 x    čs. medaile Za chrabrost